Text Size:
 • Opleiding chauffeurs (vrijwilligers)

De opleiding wordt in principe op locatie verzorgd Opleidingsduur:
 • 1 dagdeel theorie in groepsverband
 • 1 dagdeel rijden tesamen met twee andere cursisten
Groepsgrootte voor het theoriedeel maximaal 15 personen. Groepsgrootte praktijk 3 personen Aantal instructeurs: 1 of meerdere Na de opleiding certificaat van deelname Theoriegedeelte:
  • Voertuiginrichtingen
  • Vastzet- en gordelsystemen
  • Doelgroepen
  • Omgang met cliënten (sociale vaardigheden)
  • Verkeersgedrag
  • Praktijkoefening juiste gebruik vastzetsysteem en gordels
Praktijkgedeelte:
 • Voertuigcontrole en afstelling
 • Rijden op de openbare weg
 • Comfortabel en veilig rijgedrag
 • Anticiperen op de omgeving (taal van de weg)
 • Rekening houden met “menselijke lading”
 • Wisselende ervaring als chauffeur, passagier en toehoorder
 • Planning van het praktijkgedeelte in overleg met opdrachtgever